BEREDSKAB

A

Vi har en meddelelse fra lederen af stormflodsberedskabet:

"På grund af stormen er der på den syd- og sønderjyske vestkyst indført FORHØJET BEREDSKAB for følgende områder:
RIBE MARSKEN"

Når denne meddelelse bliver udsendt over Radio Syd, er det henvendt til skolen og der skal herefter reageres efter følgende retningslinier:

 

1. VED FORHØJET BEREDSKAB INDEN SKOLETIDS BEGYNDELSE.
Elever:
 
Ingen elever må sendes i skole.
 
Forældre: Der må ikke sendes børn i skole. Skal straks afhente deres børn, såfremt de er sendt afsted inden ovennævnte meddelelse udsendes. Dette gælder også forældre, hvis børn kører med bus.
Lærerne:
 
 
Møder på skolen og tager sig af eventuel fremmødte elever efter samme regler som forhøjet beredskab i undervisningstiden.
 
2. VED FORHØJET BEREDSKAB I UNDERVISNINGSTIDEN.
Elever:
 
Går straks til deres hjemklasse og opholder sig her til de afhentes af forældrene.
 
Forældre:
 
 
Afhenter deres børn på skolen. Besked gives til klasselærer eller dennes sted   fortræder. Dette gælder også for forældre, hvis børn kører med bus.
 
Lærerne:
 
 
Klasselærerne eller deres stedfortrædere går til deres klasser i hjemmeklasselokalerne og holder tilsyn og kontrol med eleverne. Øvrige lærere står til disposition som  hjælpere for skolelederen.
 
3. VED FORHØJET BEREDSKAB VED UNDERVISNINGENS AFSLUTNING.
Elever:
 
Elever, som bor i de stormflodstruede områder må ikke forlade skolen. Øvrige elever kan sendes hjem.
 
Forældre:
 
 
Skal straks afhente deres børn på skolen, hvis de bor i de stormflodstruede område. Besked gives til klasselærer eller dennes stedfortræder. Dette gælder også forældre, hvis børn kører med bus.
 
Lærere:
 
 
Klasselærerne eller deres stedfortrædere forbliver ved deres klasser i hjemmeklasselokalerne og holder tilsyn og kontrol med eleverne. Øvrige lærere står til disposition som hjælpere for skolelederen. Skolelederen kan også bestemme, at de resterende elever samles i ét klasselokale.

B

Vi har en meddelelse fra lederen af stormflodsberedskabet:

"På grund af stormen er der på den syd- og sønderjyske vestkyst indført ALARMBEREDSKAB  for følgende område:
RIBE  MARSKEN"

Når denne meddelelse bliver udsendt over Radio Syd, er det  henvendt til skolen, og der skal herefter reageres efter følgende retningslinier:

VED ALARMBEREDSKAB
Elever:
 
 
Elever fra de stormflodstruede områder der ikke er afhentet af forældrene i perioden med forhøjet beredskab, evakueres ved skolens foranledning.
 
Forældre:
 
 
Skolen tager sig af børn der ikke er afhentet af forældrene og sørger for evakueringen af dem. Forældrene kan afhente deres børnene på evakueringsstedet. Der gives besked til klasselæreren eller dennes stedfortræder.
 
Lærerne:
 
Efter anvisning fra skolelederen eller dennes stedfortræder fører klasselærerne deres elever til evakueringsstedet som nedenfor nævnt:
    
 
VALDEMARSKOLEN TIL AMU-CENTERET